Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

aniullka
Elegant Lady
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamenia menia
aniullka
5032 260c
Age of Adaline
Reposted fromjohankam johankam viabederektorem bederektorem
aniullka
4998 73d4
aniullka
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabederektorem bederektorem
aniullka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
aniullka
aniullka
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabederektorem bederektorem
aniullka
1709 cc1d
Reposted fromcalifornia-love california-love
aniullka
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viamenia menia

January 26 2015

aniullka
aniullka
8595 7f40
chodź ucieknijmy stąd,
nikt nie będzie mówił nam co dla nas jest najlepsze.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabederektorem bederektorem
aniullka
3014 bc69 500
aniullka
4958 036c
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viabederektorem bederektorem
aniullka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— zamek z piasku
aniullka
aniullka
Właśnie wstawiłam pranie i coś mi podpowiada, że sama się też dziś wstawię.
aniullka
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
aniullka
6489 9596
Reposted frombloodymary bloodymary vianattaly nattaly
1312 da3e 500
aniullka
9094 c65c
Reposted frommaking-love making-love viabederektorem bederektorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl